КП “Теплоенергетик” Сайт Кіровоградська ТЕЦ
КП “Теплоенергетик” Сайт Кіровоградська ТЕЦ
Сайт КП “Теплоенергетик”

ПРОТОКОЛ відкритого обговорення (слухання) питання щодо перегляду розрахунків тарифів на 2021 рік на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик»

ПРОТОКОЛ відкритого обговорення (слухання) питання щодо перегляду розрахунків тарифів на 2021 рік  на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик»

 Дата:                                                                            Місце проведення:                                                             

06.10.2020КП «Теплоенергетик»                                    

початок: 10 год. 00 хв.                                                вул. С.Гришина, 23/16

 

ЗАПРОШЕНІ:Представникміської ради м. Кропивницького

 

ПРИСУТНІ:

Чельник О.С., голова відкритого обговорення (слухання),директор КП

«Теплоенергетик»

Красноштан Н.П., головний економіст

Миценко О.І., начальник планово-економічного відділу

МещеряковаЛ.І., секретар комісії,провідний економіст планово-економічного

відділу.

 

Порядок денний:

1. Про проект тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» на 2021 рік.

2. Виступи та обговорення проекту тарифів на виробництво електричної та теплової енергії у зв’язку черговим переглядом тарифів.

 

Слухали:

1. Чельника О.С., директора КП «Теплоенергетик», який поінформував присутніх, що відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підприємство проводить відкрите обговорення (слухання) питання щодо необхідності перегляду розрахунків тарифів на 2021 рік на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль». Також повідомив, що на адресу підприємства надійшов лист зміської ради м. Кропивницького від 06.10.2020 року №4995/21-05-22 за підписомтимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів радищодо відсутності зауважень та заперечень до прогнозованих тарифівта проведення слухань без особистої присутності представника міської радиі запропонував розпочати обговорення.

 2. Мещерякову Л.І., яка повідомила, що  згідно з порядком проведення відкритого обговорення на веб-сайті підприємства25.09.2020 року оприлюднено повідомленняпро відкрите обговоренняпроекту тарифів на виробництвоелектричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик».

      В повідомленні сказано про необхідність перегляду чинних тарифівна виробництво електричної та теплової енергії та надруковано структуру тарифів. Зроблено це з метою отримання зауважень та пропозицій, строк прийому яких встановлено до 04.10.2020 року включно.

За час з 25.09.2020 року до 04.10.2020 року зауважень та пропозицій не надходило.

       На запитання, які надходили від присутніх, відповіді надавали працівникипланово-економічного відділу.

 

Вирішили:

1. Підтримати проект тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії без змін.

2. Направити підписаний Протокол відкритого обговорення проекту тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» на 2021 рік до НКРЕКП.

3. Оприлюднити результати відкритих обговорень на веб-сайті підприємства.

Відкрите обговорення  вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

  V

 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

 

 

__________________               Чельник Олександр Семенович

(підпис головуючого)                               (прізвище, ім’я та по баькові)

 

_________________                Мещерякова Людмила Іванівна

(підпис секретаря)                                  (прізвище, ім’я та по баькові)

                                                                                                                                                        

 

 

РЕЄСТР

учасників відкритого обговорення 

№ з/п

П.І.Б.

Назва організації (підприємства)

Посада

Підпис

1

Чельник О.С.

КП «Теплоенергетик»

директор

 

 

2

 

Красноштан Н.П.

КП «Теплоенергетик»

головний економіст

 

3

Миценко О.І.

КП «Теплоенергетик»

начальник планово-економічного відділу

 

4

Мещерякова Л.І.

КП «Теплоенергетик»

провідний економіст планово-економічного відділу

 

 

 

 

   Додаток 4

    До Порядку проведення відкритого

    обговорення проектів рішень Національної

    комісії, що здійснює державне регулювання

  у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

ПРОТОКОЛ

 

(назва проекту рішення_

 

______________________                                           ____________________________

         (дата проведення)                                                              (місце проведення заходу)

 

Запрошені: ____________________________________________________________

Присутні: _____________________________________________________________

Порядок денний: _______________________________________________________

Слухали: ______________________________________________________________

Вирішили : ______________________________________________________

 

Заперечення та доповнення: _______________________________________________

 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритоств.

 

 


 

 

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

 

(підпис, посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника

місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування)

 

         ________________________                       ______________________________

                 (підпис головуючого)                             (прізвище, ім’я та по батькові)

 

          ____________________________               __________________________________ 

                 (підпис секретаря)                                  (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

________________________________________________

(підпис, посада, прізвище, ім’ята по батькові уповноваженого представника

місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування)

 

 

Москаленко Олена Михайлівна, головний спеціаліст відділу

(підпис, посада, прізвище, ім’ята по батькові уповноваженого представника місцевих органів виконавчої влади)

                                  економічного розвитку та регуляторної політики

                                  управління економіки департаменту з питань економічного

                                  розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради

                                  м. Кропивницького

                                  Михальська Альона Юріївна,головний спеціаліст відділу

(підпис, посада, прізвище, ім’ята по батькові уповноваженого представника місцевих органів виконавчої влади)

                                  капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-

                                  комунального господарства головного управління житлово-

                                  комунального господарства Міської ради м.Кропивницького

 

 

3

Москаленко О.М.

Міська рада м.Кропивницького

головний спеціаліст відділу економічного розвиткута регуляторної політики                                  управління економіки департаменту з питань економічного                                   розвитку, торгівлі та інвестицій

4

Михальська А.Ю.

Міська рада м.Кропивницького

капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-                                  комунального господарства головного управління житлово-                                  комунального господарства

 

 

         Запитання:

1. Чому зростає тариф на виробництво теплової енергії для населення?

- Ціна на газ для виробництва теплової енергії для населення з 01.11.2018 зросла з 7482,61 грн за 1000 м³ з ПДВ(з транспортуванням та розподілом) до 8361,85 грн., тобто на 11,75% проти тієї, що була закладена в розрахунок тарифів.

    Для бюджетних та інших споживачів аналогічні цифри складають 10367,88 грн. і 8361,85 грн., тобто зменшення на 24,0%.

 

2. Наскільки прогнозоване зростання ціни на газ?

- Уряд пообіцяв, що в опалювальний сезон 2018-2019 років підвищення не буде.

 

3. По всіх статтях проводилось коригування розрахунку тарифу?

- Всі статті наданого розрахунку, крім статті «Паливо», залишились без змін.

 

4. А як розраховано заробітну плату в тарифах?

- Заробітна плата на підприємстві розраховується від прожиткового мінімума. В тарифах на 2019 рік стаття «Витрати на оплату праці» розрахована виходячи із прожиткового мінімума станом на 01.12.2018 року – 1921 грн.

 

5. А який стан з договорами на газ?

- Підприємство купує газ тільки у НАК «Нафтогаз України». На 2018 рік договори укладались на термін з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року. Надалі укладались додаткові угоди.

 

Головуючий відкритих слухань подякував присутнім за увагу та підвів підсумки відкритих слухань, а саме:

- звернень та пропозицій на адресу підприємства не надходило.

- публічне обговорення з питання щодо коригування розрахунків на 2019 рік тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» згідно Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 року відбулися.

        Ухвалили:

1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, відбулись.

2. Погодити коригування проекту тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії без змін.

3. Направити підписаний Протокол відкритого обговорення коригування проекту тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» на 2019 рік до НКРЕКП.

4. Оприлюднити результати відкритих обговорень на веб-сайті підприємства.

 

 

Голова відкритого обговорення

Директор КП «Теплоенергетик»

Чельник Олександр Семенович                          ________________________

 

Заступник начальника відділу

економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки

департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                    

Міської ради м.Кропивницького

Селіванова Наталя Олександрівна                   _________________________

 

Головний спеціаліст

головного управління  ЖКГ

Міської ради м.Кропивницького

Михальська Альона Юріївна                            __________________________

 

Начальник управління ПФД та БО

КП «Теплоенергетик»

    __________________________

 

Провідний економіст ПЕВ

МещеряковаЛюдмила Іванівна    __________________________

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення (слухання)

питання щодо перегляду розрахунків тарифів на 2019 рік

на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик»

  

Місце проведення:                                                              Дата:

Актова зала КП «Теплоенергетик»                                     15.11.2018

вул. Енергетиків, 20                                                              початок: 10 год. 00 хв.

 

ПРИСУТНІ:

 

Чельник                                                Голова відкритого обговорення (слухання)

Олександр Семенович                       директор КП «Теплоенергетик»

 

Селіванова          Заступник начальника відділу економічного

Наталя Олександрівна                      розвитку та регуляторної політики управління 

                                                                економіки департаменту з питань

                                                                економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                     

                                                    Міської ради м.Кропивницького

 

Михальська                                         Головний спеціаліст

Альона Юріївна                                  головного управління  ЖКГ

                                                                Міської ради м.Кропивницького

 

Ракуленко                                             Начальник управління ПФД та БО

Оксана Володимирівна                      КП «Теплоенергетик»

 

Мещерякова                                         Провідний економіст ПЕВ

Людмила Іванівна

 

Порядок денний:

  1. Про коригування на 2019 рік розрахунків тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» по ст. «Паливо» у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 р. № 867.

 

         Вступне слово: 

Чельник О.С., директор КП «Теплоенергетик», поінформував присутніх, що відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підприємство проводить відкрите обговорення (слухання) питання щодо необхідності перегляду розрахунків тарифів на 2019 рік на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль».

 

Ракуленко О.В., начальник управління ПФД та БО, яка повідомила, що  згідно з порядком проведення відкритого обговорення підприємством 01.11.2018 року оприлюднено на веб-сайті повідомлення про відкрите обговореннязмін до проекту тарифів на виробництвоелектричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик».

      В повідомленні сказано про необхідність перегляду раніше обговорених і поданих до НКРЕКП тарифів на виробництво електричної та теплової енергії та надруковано структуру тарифів. Зроблено це з метою отримання зауважень та пропозицій, строк прийому яких встановлено до 14.11.2018 року включно.

 

КП «Теплоенергетик» 08.10.2018 року проводило відкрите обговорення проекту тарифів на 2019 рік.

      Але у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», згідно якої ціни на газ, що використовується для виробництва електричної енергії та теплової енергії для всіх категорій споживачів було урівняно, підприємство коригує розрахунки тарифів по статті «Паливо», внаслідок чого розрахункові тарифи на 2019 рік змінюються:

  • тарифи для населення зростають на 16,0% від раніше поданих,
  • тарифи для бюджетних та інших споживачів зменшуються на 19,1%.

 

         Запитання:

1. Чому зростає тариф на виробництво теплової енергії для населення?

- Ціна на газ для виробництва теплової енергії для населення з 01.11.2018 зросла з 7482,61 грн за 1000 м³ з ПДВ(з транспортуванням та розподілом) до 8361,85 грн., тобто на 11,75% проти тієї, що була закладена в розрахунок тарифів.

    Для бюджетних та інших споживачів аналогічні цифри складають 10367,88 грн. і 8361,85 грн., тобто зменшення на 24,0%.

 

2. Наскільки прогнозоване зростання ціни на газ?

- Уряд пообіцяв, що в опалювальний сезон 2018-2019 років підвищення не буде.

 

3. По всіх статтях проводилось коригування розрахунку тарифу?

- Всі статті наданого розрахунку, крім статті «Паливо», залишились без змін.

 

4. А як розраховано заробітну плату в тарифах?

- Заробітна плата на підприємстві розраховується від прожиткового мінімума. В тарифах на 2019 рік стаття «Витрати на оплату праці» розрахована виходячи із прожиткового мінімума станом на 01.12.2018 року – 1921 грн.

 

5. А який стан з договорами на газ?

- Підприємство купує газ тільки у НАК «Нафтогаз України». На 2018 рік договори укладались на термін з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року. Надалі укладались додаткові угоди.

 

Головуючий відкритих слухань подякував присутнім за увагу та підвів підсумки відкритих слухань, а саме:

- звернень та пропозицій на адресу підприємства не надходило.

- публічне обговорення з питання щодо коригування розрахунків на 2019 рік тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» згідно Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 року відбулися.

        Ухвалили:

1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, відбулись.

2. Погодити коригування проекту тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії без змін.

3. Направити підписаний Протокол відкритого обговорення коригування проекту тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» на 2019 рік до НКРЕКП.

4. Оприлюднити результати відкритих обговорень на веб-сайті підприємства.

 

 

Голова відкритого обговорення

Директор КП «Теплоенергетик»

Чельник Олександр Семенович                          ________________________

 

Заступник начальника відділу

економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки

департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                    

Міської ради м.Кропивницького

Селіванова Наталя Олександрівна                   _________________________

 

Головний спеціаліст

головного управління  ЖКГ

Міської ради м.Кропивницького                        

Михальська Альона Юріївна                            __________________________

 

Начальник управління ПФД та БО

КП «Теплоенергетик»

РакуленкоОксана Володимирівна                __________________________

 

Провідний економіст ПЕВ                  

МещеряковаЛюдмила Іванівна                    __________________________

 

 

КП «Теплоенергетик» 08.10.2018 року проводило відкрите обговорення проекту тарифів на 2019 рік.

      Але у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», згідно якої ціни на газ, що використовується для виробництва електричної енергії та теплової енергії для всіх категорій споживачів було урівняно, підприємство коригує розрахунки тарифів по статті «Паливо», внаслідок чого розрахункові тарифи на 2019 рік змінюються:

  • тарифи для населення зростають на 16,0% від раніше поданих,
  • тарифи для бюджетних та інших споживачів зменшуються на 19,1%.

 

  

ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення (слухання)

питання щодо перегляду тарифів на 2018 рік

на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик»

  

Місце проведення:                                                              Дата:

Актова зала КП «Теплоенергетик»                                     16.11.2018

вул. Енергетиків, 20                                                              початок: 10 год. 30 хв.

 

ПРИСУТНІ:

 

Чельник                                                Голова відкритого обговорення (слухання)

Олександр Семенович                       директор КП «Теплоенергетик»

 

Селіванова          Заступник начальника відділу економічного

Наталя Олександрівна                      розвитку та регуляторної політики управління 

                                                                економіки департаменту з питань

                                                                економічного розвитку, торгівлі та інвестицій                                                    

                                                    Міської ради м.Кропивницького

 

Михальська                                         Головний спеціаліст

Альона Юріївна                                  головного управління  ЖКГ

                                                                Міської ради м.Кропивницького

 

Ракуленко                                             Начальник управління ПФД та БО

Оксана Володимирівна                      КП «Теплоенергетик»

 

Мещерякова                                         Провідний економіст ПЕВ

Людмила Іванівна

 

Порядок денний:

  1. Про коригування тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» на 2018 рік по ст. «Паливо» у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 р. № 867.

 

         Вступне слово: 

Чельник О.С., директор КП «Теплоенергетик», поінформував присутніх, що відповідно до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підприємство проводить відкрите обговорення (слухання) питання щодо необхідності перегляду на 2018 рік тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль».

Ракуленко О.В., начальник управління ПФД та БО, яка повідомила, що  згідно з порядком проведення відкритого обговорення підприємством 02.11.2018 року оприлюднено на веб-сайті повідомлення про відкрите обговореннякоригування тарифів на виробництвоелектричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик».

      В повідомленні сказано про необхідність перегляду чинних тарифів на виробництво електричної та теплової енергії та надруковано структуру тарифів. Зроблено це з метою отримання зауважень та пропозицій, строк прийому яких встановлено до 15.11.2018 року включно.

      У зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», згідно якої ціни на газ, що використовується для виробництва електричної енергії та теплової енергії для всіх категорій споживачів було урівняно, підприємство коригує чинні тарифи по статті «Паливо», внаслідок чого тарифи на 2018 рік складуть:

- для населення  –  1 061,63 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), зростання на 18,55%;

- для бюджетних –  1 076,04 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), зменшення тарифів на 43,6%;

- для інших  –  1 076,04 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), зменшення тарифів на 25,5%.                                                                             

     Тарифи відокремленого підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» входять складовою до структури тарифів на теплову енергію для абонентів житлових будинків, для бюджетних установ та організацій, для інших споживачів, отже після затвердження тарифів НКРЕКП підприємство має надати економічно обгрунтовані розрахунків тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів.

 

         Запитання:

1. Чому зростає тариф на виробництво теплової енергії для населення?

- Ціна на газ для виробництва теплової енергії для населення з 01.11.2018 зросла з 6809,64 грн за 1000 м³ з ПДВ(з транспортуванням та розподілом) до 8361,85 грн., тобто на 22,8% проти тієї, що закладена в чинних тарифах.

   Для бюджетних та інших споживачів аналогічні цифри складають 10367,88 грн. і 8361,85 грн., тобто зменшення на 24,0%.

 

2. По всіх статтях проводилось коригування розраунку тарифу?

- Всі статті наданого розрахунку, крім статті «Паливо», залишились без змін.

 

3. Чому тарифи не коригує НКРЕКП?

- У Комісії нема доступу до бази договорів, вона не знає у яких постачальників бере газ підприємство.

 

Головуючий відкритих слухань подякував присутнім за увагу та підвів підсумки відкритих слухань, а саме:

- звернень та пропозицій на адресу підприємства не надходило.

- публічне обговорення з питання щодо коригування на 2018 рік тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» згідно Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 року відбулися.

        Ухвалили:

1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості, відбулись.

2. Погодити коригування тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії без змін.

3. Направити підписаний Протокол відкритого обговорення коригування тарифів на виробництво електричної та теплової енергії по відокремленому підрозділу «Теплоелектроцентраль» КП «Теплоенергетик» на 2018 рік до НКРЕКП.

4. Оприлюднити результати відкритих обговорень на веб-сайті підприємства.

 

Голова відкритого обговорення

Директор КП «Теплоенергетик»

Чельник Олександр Семенович                     ________________

 

Заступник начальника відділу

економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки

департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                    

Міської ради м.Кропивницького

Селіванова Наталя Олександрівна              ________________

 

Головний спеціаліст

головного управління  ЖКГ

Міської ради м.Кропивницького                        

Михальська Альона Юріївна                       _________________

Начальник управління ПФД та БО

 

КП «Теплоенергетик»

Ракуленко Оксана Володимирівна            __________________

Провідний економіст ПЕВ

Мещерякова Людмила Іванівна                ________________

Схожі новини
З Новим роком та Різдвом Христовим
31.12.2020 12:12
Прес-служба

Щороку зима, мороз і сніг приносять найяскравіші та найтепліші свята – Новий рік і Різдво Христове.

Нехай...

До уваги споживачів КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»
04.12.2020 12:12
Адміністрація КП «Теплоенергетик»
Шановні споживачі!
29.10.2020 12:10
Прес-служба
До уваги споживачів!
04.08.2020 12:08
Прес-служба

Зміна реквізитів на формат IBAN

Шановні споживачі!
16.03.2020 12:03
Прес-служба
Для відома громадськості!
13.02.2020 12:02
Прес-служба