КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК"
Кіровоградська ТЕЦ
Порядок про відокремлення (відключення) квартири від мереж ЦО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом  КП  «Теплоенергетик»

від «10» липня 2020 року

№ 61

 

 

 

ПОРЯДОК
про відокремлення (відключення) квартири/нежитлового приміщення багатоквартирного будинку від мереж централізованого опалення

 

І. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок визначає процедуру відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків (далі — споживачі) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

1.2.  Порядок розроблений відповідно до Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. №1198, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29.10.2009р. №1232,  Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 26 липня 2019 року № 169, Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  від 27.06.2007 № 695.

1.3.  Дія цього Порядку поширюється на споживачів, виконавців комунальної послуги з постачання теплової енергії, виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

1.4. Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО у разі, якщо на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

1.5.  Інформація про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО, розміщена на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування та КП «Теплоенергетик».

1.6. Відокремлення (відключення) квартири / нежитлового приміщення від ЦО здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО. Усі витрати, пов’язані з відокремленням (відключенням) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, здійснюються за рахунок власника.

1.7. Виконання робіт із відокремлення (відключення) квартири / нежитлового приміщення від ЦО здійснюється виконавцем робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання (ЖЕО, КРЕП, ОСББ), постачальником  теплової енергії (КП «Теплоенергетик») чи іншим залученим власником суб’єктом господарювання, які у випадках, передбачених законодавством, мають ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з обов’язковим переліком робіт із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання.

1.8.  Власник квартири / нежитлового приміщення дає згоду на заключення Договору з підприємством  про надання населенню послуг з централізованого опалення місць загального користування та відшкодування втрат на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення будинку (згідно п.28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630  та Методикою розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, яка затверджена Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №359 від 31.10.2006р.).              

 

 

II. Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО

2.1. Для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власник отримує технічні умови та забезпечує розроблення проекту відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків.

Власник забезпечує виготовлення проєкту встановлення системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні, виготовленого відповідно до державних будівельних норм і правил.

2.2.   Технічні умови мають відповідати вимогам Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. №1198, Постанові Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29.10.2009р. №1232 «Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж», та видаються разом з проектом договору про надання населенню послуг з централізованого опалення місць загального користування та відшкодування втрат на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення будинку.

2.3.    Для отримання технічних умов на відключення квартири від системи ЦО власник квартири / нежитлового приміщення звертається до підприємства письмовою заявою (Додаток 1). До заяви додається:

 • копія витягу з протоколу засідання міжвідомчої Комісії з влаштування індивідуального опалення;
 • копія паспорту та ідентифікаційного коду власника квартири;
 • копія документів на право власності квартири;
 • довідка  про відсутність заборгованості за послугу з ЦО;

2.4.  Термін видачі технічних умов на відключення квартири від системи ЦО – 15 робочих днів після отримання заяви замовника та вихідних даних у повному обсязі. Термін дії технічних умов – 1 рік.

2.5. Технічні умови на відключення квартири від системи ЦО оформлюються на бланках встановленого зразка (Додаток 2).

      2.6. Робочий проект розробляється спеціалізованими організаціями, які мають сертифікованих проектувальників, з дотриманням вимог державних будівельних норм і правил, а також повинні відповідати технічним умовам.

2.7. Після виконання будівельно-ремонтних робіт із відокремлення (відключення) від ЦО, власник квартири / нежитлового приміщення повідомляє теплопостачальне підприємство про своє рішення щодо відокремлення (відключення) від ЦО шляхом подання письмової заяви  (Додаток 4), у якій зазначається наявність підстави для такого рішення згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги». Заява вноситься до Реєстру звернень споживачів, до заяви додаються:

 • копія витягу з протоколу засідання міжвідомчої Комісії з влаштування індивідуального опалення;
 • копія паспорту та ідентифікаційного коду власника квартири/ нежитлового приміщення;
 • копія документів на право власності квартири/ нежитлового приміщення;
 • довідка  про відсутність заборгованості за послугу з ЦО;
 • технічні умови на відключення квартири/ нежитлового приміщення від системи ЦО;
 • робочий проект  на відключення квартири від системи ЦО;
 • технічні умови ВАТ «Кіровоградгаз» або ПрАТ «Кіровоградобленерго»;
 • Акт про приймання закінченого будівництва об’єкту системи газопостачання (у разі встановлення системи газового опалення) або Акт виконаних робіт з монтажу індивідуальної системи опалення (у разі встановлення електроопалення);
 • акт виконаних робіт на відокремлення від системи ЦО

 

2.7.1. У  разі виконання робіт із відключення від ЦО не виконавцем робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання (ЖЕО, КРЕП, ОСББ), а іншою підрядною організацією,  до заяви додаються:

 • договір між підрядною організацією та споживачем послуги ЦО на проведення робіт по відключенню квартири ;
 • ліцензія на проведення господарської діяльності з будівництва об’єктів, з обов’язковим переліком робіт з монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобі вимірювання;
 • декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (проведення робіт підвищеної небезпеки);
 • документ про періодичну атестацію зварника та копія посвідчення зварника;
 • наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки, погоджений балансоутримувачем будинку;

2.7.2 Уразі виконання робіт із відключення від ЦО виконавцем робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання (ЖЕО, КРЕП, ОСББ), до заяви додаються:

 • договір між виконавцем робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та споживачем послуги ЦО на проведення робіт по відключенню квартири;
 • наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • документ про періодичну атестацію зварника та копія посвідчення зварника;

2.8. Для засвідчення факту відокремлення (відключення) квартири / нежитлового приміщення від ЦО складається акт (Додаток 5) — по одному примірнику для власника квартири / нежитлового приміщення, підприємства надавача послуг з теплопостачання, виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, а також для іншого суб’єкта господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення).

Такий акт підписується присутніми під час засвідчення факту відокремлення (відключення) власником квартири / нежитлового приміщення і представником підприємства, представником виконавця робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, а також іншим суб’єктом господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення).

2.9. У разі виявлення порушень, під час обстеження квартири/нежитлового приміщення споживача, вимог технічних умов та робочого проекту при відокремленні (відключення) квартири/нежитлового приміщення від мереж ЦО складається акт (Додаток 3) із зазначенням порушень, для подальшого їх усунення.

2.10. Після підписання акта (Додаток 5) підприємство повідомляє власника про перегляд умов або розірвання договору про надання послуги.

2.11. Абонентський відділ призупиняє нарахування плати за послуги з централізованого опалення споживачу з дати складання та підписання акту про відокремлення (відключення) квартири / нежитлового приміщення від мереж централізованого опалення.

 

Додаток 1 (Заява)

 

Додаток 2 (Технічні умови)

 

Додаток 3 (Акт)

 

Додаток 4 (Заява про відокремлення (відключення) квартири)

 

Додаток 5 (Відключення)

 

 

Перейти к верхней панели